Aktualności

250 tysięcy euro na odnawialne źródła energii

2009.02.10 00:00 , aktualizacja: 2012.05.31 10:42

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na poniedziałkowym posiedzeniu 9 lutego br., wyraził zgodę na przystąpienie województwa mazowieckiego do tworzonej spółki - Mazowiecka Agencja Energetyczna.
 

Mazowsze jako jedyny region w Polsce znalazł się wśród 12 w Europie, które otrzymają grant finansowy z Unii Europejskiej na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrażanie rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii w regionie. W tym celu konieczne jest powołanie agencji, która opracuje kompleksową regionalną politykę energetyczną i zagospodaruje przyznane środki poprzez wspieranie przedsięwzięć proekologicznych, wykorzystujących m.in. energię słoneczną, geotermalną wiatru i wód oraz biomasy i biogazu.

Radni zgodzili się również na nieodpłatne przejęcie akcji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach od Skarbu Państwa. Bronisze mają 35 proc. udział w zaopatrzeniu w świeże produkty ogrodnicze aglomeracji warszawskiej. Spośród blisko 90 tys. kupujących, 83 proc. stanowią kupcy mazowieccy, a wśród sprzedających, 73,5 proc. to producenci z Mazowsza.

Sejmik przyjął ponadto zmiany w budżecie na 2009 rok. Wyraził m.in. zgodę na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołotczyźnie, powierzenie powiatowi lipskiemu prowadzenia publicznego kolegium pracowników służb społecznych w Solcu nad Wisłą, jak również likwidację Zespołów Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie i Sokołowie Podlaskim.

Liczba wyświetleń: 1005

powrót