Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Mazowieckiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

2009.02.04 00:00 , aktualizacja: 2012.05.31 11:47

Autor: Henryk Walczak, WUP w Warszawie, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

4 lutego br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podczas inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia wręczył powołania członkom rady w kadencji 2009 – 2012. W uroczystym posiedzeniu uczestniczył również Wicemarszałek Stefan Kotlewski
 

Marszałek Adam Struzik przypomniał zebranym, że od początku roku Zarząd Województwa Mazowieckiego na bieżąco monitoruje sytuację związaną ze spowodowanym przez kryzys wzrostem bezrobocia. Podkreślił również że w najbliższych miesiącach najważniejszym zadaniem będzie wzmocnienie instytucji finansowych wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą mieć problemy z dostępem do kredytów. W nadchodzącej kadencji Mazowiecka Wojewódzka Rada Zatrudnienia powinna włączyć się w działania, które pozwolą efektywnie wykorzystywać dostępne środki i narzędzia dla wzmocnienia regionalnego rynku pracy. Istotne znaczenie będzie miało wykorzystanie funduszy unijnych. W warunkach kryzysu będą one stabilizować sytuację w województwie i kraju oraz pozwolą na interwencję na rynku pracy. Marszałek Adam Struzik zapowiedział wzmocnienie współpracy z powiatowymi urzędami pracy, aby tworzyć możliwości pełnego wykorzystania środków unijnych.

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku o uruchomienie kierunku kształcenia w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej i opiekun medyczny. Są to zawody deficytowe i kształcenie w tych kierunkach spowoduje, że absolwenci będą mieli duże szanse na znalezienie pracy.

Liczba wyświetleń: 401

powrót