Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju zagościło w Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2008.12.23 00:00 , aktualizacja: 2012.06.01 13:13

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

Przedświąteczne posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 22 grudnia br., rozpoczęło się przekazaniem, przez Harcerzy Chorągwi Mazowieckiej Betlejemskiego Światła Pokoju.
 

Na ręce Wiceprzewodniczącej Sejmiku Bożenny Pacholczak i Marszałka Adama Struzika harcerze przekazali pochodzący z Groty Narodzenia Pana w Betlejem, „płomień braterstwa” – bo takie przesłanie niesie tegoroczne Światło.

Głównym punktem porządku obrad był projekt budżetu województwa na 2009 rok. Radni, większością głosów, przyjęli projekt wraz z autopoprawkami zarządu. Dochody obliczono na ponad 3,5 mld zł, wydatki wyniosą zaś przeszło 4,12 mld zł. Na inwestycje przewidziano 1,29 mld zł. Przyjęto również projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia długoterminowych zobowiązań finansowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy oraz emisji euroobligacji.

Sejmik wystosował także do władz centralnych stanowisko dotyczące obowiązku dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na regionalną część subwencji ogólnej dla województw, tzw. janosikowego. System ten „jest niezgodny z zasadą samorządnego dysponowania zapewnionymi ustawowo dochodami województwa(...) Województwo mazowieckie, borykając się z problemami spójnego rozwoju regionu musi poszukiwać źródeł finansowania potrzeb wspólnoty Mazowsza w zagranicznych bankach komercyjnych. (…) Absolutnie konieczne jest zatem znowelizowanie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdyż aktualnie obowiązujące rozwiązania dyskryminują województwo mazowieckie, w poważnym stopniu ograniczając rozwój całego regionu.” – głosi dokument.

Sejmik ponadto zgodził się na przekazanie m. st. Warszawie Teatru Żydowskiego, przyjął projekty uchwał dotyczące mazowieckich jednostek służby zdrowia oraz wsparcia finansowego państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Liczba wyświetleń: 933

powrót