Aktualności

Marszałek nagrodził najzdolniejszych uczniów z Mazowsza

2008.12.08 00:00 , aktualizacja: 2012.06.01 15:52

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

4 grudnia br., Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz wręczył Nagrody Marszałka w edukacji 78 najzdolniejszym uczniom z terenu województwa.
 

O Nagrody Marszałka ubiegało się w tym roku 92 uczniów z terenu Mazowsza. Otrzymało je: 34 uczniów z regionu warszawskiego, 15 z regionu radomskiego, 11 z regionu płockiego oraz po 6-ciu z regionów siedleckiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego.

Najwięcej nagrodzonych, bo aż 54 to laureaci olimpiad i turniejów szczebla krajowego. Wysokość nagrody w tym przypadku to 3 750 zł brutto. 16 osób – uczniowie, słuchacze posiadający inne udokumentowane, wybitne osiągnięcia – otrzyma po 2 250 zł brutto. 8 osób będących laureatami olimpiad międzynarodowych otrzyma po 4 750 zł brutto.

Nagrody Marszałka przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego.

Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego mógł w tym roku otrzymać uczeń lub słuchacz, który spełnił co najmniej jedno z kryteriów podstawowych: był laureatem na szczeblu krajowym olimpiad przedmiotowych z listy ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, turniejów lub olimpiad dotyczących wiedzy zawodowej z listy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, olimpiad przedmiotowych na szczeblu międzynarodowym, posiadał inne udokumentowane wybitne osiągnięcia (np. wystąpienia na konferencjach, uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych, współpraca z ośrodkami akademickimi lub naukowymi).

Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego są jednym z elementów „Regionalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy”. Jego głównym celem jest inwestowanie w kształcenie przyszłych kadr, z zachowaniem szczególnej dbałości o rozwój najbardziej utalentowanych młodych mieszkańców Mazowsza.

Nagrody Marszałka mają motywować uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Liczba wyświetleń: 959

powrót