Aktualności

Ochrona Zabytów na Mazowszu

2008.11.19 00:00 , aktualizacja: 2012.06.02 13:05

Autor: Barbara Chrzanowska, Delegatura UMWM w Płocku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Wykorzystywanie funduszy na sakralne i świeckie obiekty zabytkowe ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i funduszy unijnych to temat cyklu konferencji odbywających się obecnie na Mazowszu.
 

Uroczysta inauguracja cyklu „Ochrona zabytków na Mazowszu – możliwości pozyskiwania funduszy”, w której udział wziął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, miała miejsce w Płocku 14 listopada br.

Konferencje mają charakter informacyjno – szkoleniowy i skierowane są do administratorów ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych. Uczestniczący w nich przedstawiciele duchowieństwa, lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych zapoznają się z obiektami materialnego dziedzictwa kulturowego, które udało się uratować dzięki dotacjom Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach spotkań omawiane są również możliwości finansowania renowacji, konserwacji, restauracji, rewitalizacji i robót budowlanych przy zabytkach, w tym cmentarzy, w ramach przyszłorocznych konkursów w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki oraz Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, a także w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Przedstawiciele departamentów merytorycznych przygotowali materiały dla potencjalnych beneficjentów i udzielają szczegółowych informacji dotyczących pozyskiwania dotacji.

Spotkania dają również możliwość dyskusji i wymiany poglądów, skonfrontowania teorii z praktyką. Założeniem organizatorów jest aby spotkania stały się platformą dialogu między samorządem a administratorami obiektów zabytkowych.

Spotkania odbyły się także w Warszawie i Ostrołęce, kolejne będą miały miejsce w Ciechanowie, Siedlcach i Radomiu.

Liczba wyświetleń: 524

powrót