Aktualności

Sejmikowa dyskusja nad budżetem województwa na 2009 rok

2008.11.19 00:00 , aktualizacja: 2012.06.02 13:13

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 17 listopada br., rozpoczął pracę nad budżetem województwa na 2009 rok.
 

Najważniejsze zagadnienia dotyczące projektu budżetu omówił Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski. Podkreślił, że ze względu na światowy kryzys finansowy, dochód województwa na przyszły rok planowany jest bardzo ostrożnie. Zapowiedział oszczędności m.in. w administracji, zmniejszenie wydatków na Wojewódzki Program Inwestycyjny. Dochody na 2009 rok zaplanowano na ponad 2,8 mld zł. Wydatki wyniosą przeszło 3,29 mld zł. Aż 27 proc. wydatków stanowić będzie tzw. janosikowe (813 mln zł). Na inwestycje przewidziano blisko 800 mln zł. Projekt skierowany został do wszystkich sejmikowych komisji merytorycznych w celu zaopiniowania.

W dalszej części obrad radni wyrazili zgodę na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008. Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymał z budżetu państwa dodatkowe 45,9 mln zł, które radni zgodzili się przeznaczyć na zakup 11 pociągów typu push-pull (35 mln zł), zagospodarowanie skweru Hoovera w Warszawie (5 mln zł) oraz modernizację Bloku Operacyjno-Chirurgicznego, zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz prace modernizacyjno-inwestycyjne w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym (5,9 mln zł).

Odbyło się również głosowanie nad połączeniem Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury z SPZOZ dla Szkół Wyższych „PALMA”, na które przybyli licznie pacjenci centrum i lekarze przeciwni tym zmianom. Radni większością głosów zgodzili się na połączenie tych placówek. Przyjęto także projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, poprzez likwidację Oddziału Uzależnień Detoks w Otwocku.

Ponadto radni przyjęli projekty uchwał w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy powiatów: ciechanowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, żuromińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego oraz Płocka, na terenie których przekroczona została dopuszczalna zawartość pyłów w powietrzu. Zgodzili się również na przejęcie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie oraz Teatru Praga od m. st. Warszawy w zamian za Teatr Żydowski. Dzięki oszczędnościom w Samorządowym Instrumencie Wsparcia Rozwoju Mazowsza możliwe będzie udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, które ucierpiały w wyniku sierpniowych nawałnic. Wsparcie finansowe otrzymają również powiaty na dofinansowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz gminy na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przyjęto także zmiany w statutach wojewódzkich samorządowych jednostek służby zdrowia, projekty uchwał w sprawie podziału na obwody łowieckie oraz program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Liczba wyświetleń: 909

powrót