Aktualności

Sejmik dla transplantacji

2008.10.16 00:00 , aktualizacja: 2012.06.04 10:16

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Beata Samsel

Radni, na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego 13 października br., zajęli stanowiska w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia oraz przejęcia spółki „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój”. Przyjęli również uchwały dotyczące nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”.
 

Liczba transplantacji w 2007 roku spadła aż o 45 proc. w porównaniu z rokiem 2006 – zaapelowała do zebranych radna Urszula Uranowska-Muszyńska. Przyjęcie stanowiska, popierającego transplantację jest wyrażeniem poparcia dla zapisów uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 13 czerwca 2008 roku w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia, zachęcającej do oddawania narządów w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Sejmik przyjął również stanowisko, w którym zwraca się do ministra Skarbu Państwa o przekazanie „Uzdrowiska Konstancin-Zdrój”. Prywatyzacja tej spółki budzi wśród mieszkańców Konstancina-Jeziorny, jak i samorządowców obawy co do losu nieruchomości wchodzących w skład uzdrowiska. Samorząd Województwa Mazowieckiego jest gotowy przejąć tę placówkę i wyłożyć znaczne środki finansowe na jej modernizację.

Zdecydowano także o nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, którą uhonorowani zostaną Krzysztof Penderecki, ks. Czesław Sadłowski oraz Mazowiecki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. Uroczystość nadania odznak odbędzie się w grudniu br. w Teatrze Polskim w Warszawie.

Ponadto, radni zgodzili się na przyznanie gminie Sanniki 200 tys. zł pomocy finansowej na dokończenie budowy ogrodzenia wokół Pałacu w Sannikach.

Ze względu na odwołania lub rezygnacje z pomocy finansowej, przyjęto zmiany w uchwale dotyczącej przyznania dotacji celowych gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki którym inne jednostki uzyskają wsparcie, które wyeliminuje braki sprzętowe, tym samym umożliwi prawidłowe i skuteczne ich funkcjonowanie.

Radni przyjęli również zmiany w budżecie województwa na rok 2008, sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, projekty uchwał w sprawach udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia zobowiązania wynikającego z obligacji emitowanych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., zmiany nazwy Państwowego Teatru Polskiego oraz w sprawach dotyczących funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek służby zdrowia.

Liczba wyświetleń: 663

powrót