Aktualności

Sesja Plenarna Komitetu Regionów

2008.10.10 00:00 , aktualizacja: 2013.06.18 13:51

Autor: Sylwia Sztark, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Beata Samsel

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w 76. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 8-9 października br. Brukseli.
 

Tematyka obrad obejmowała m.in. zagadnienia transportu towarowego, walki z terroryzmem, w tym zaangażowania władz lokalnych i regionalnych, kształcenia i szkolenia zawodowego, promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych i handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych. Dyskutowano także na temat wspierania innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie. Część Sesji Plenarnej poświęcona była dyskusji na temat kryzysu finansowego na świecie.

Marszałek Adam Struzik uczestniczył również w spotkaniu polskiej grupy narodowej, któremu przewodniczył Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki. W obradach, które odbyły się w Ambasadzie RP w Brukseli uczestniczył także Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski.


Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Rolą Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec legislacji UE. Komisja i Rada są zobowiązane do konsultowania się z Komitetem Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych, ale mogą również porozumiewać się z Komitetem, gdy uznają to za stosowne. Ze swojej strony, Komitet może wyrażać opinie z własnej inicjatywy i przedkładać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.

Liczba wyświetleń: 1050

powrót