Aktualności

Porozumienie w sprawie budowy obwodnicy w Lesznowoli podpisane

2008.09.29 00:00 , aktualizacja: 2012.06.04 12:50

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 była przedmiotem podpisanego porozumienia w dniu 29 września br. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Lesznowola. Sygnatariuszami porozumienia byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Wójt Gminy Lesznowola Maria Batycka-Wąsik.
 

Zawarcie porozumienia pozwoli na sprawne przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji, polegającej na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721. Planowana obwodnica usprawni ruch tranzytowy na terenie gminy Lesznowola oraz zmniejszy natężenie ruchu, który jest w tej chwili bardzo uciążliwy dla mieszkańców gminy.

Nowy przebieg drogi jest zgodny z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola, z dawnymi zamierzeniami planistycznymi byłego województwa stołecznego i aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Z uwagi na planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budowę wylotu drogi ekspresowej Nr 7 z Warszawy w kierunku południowym, istnieje możliwość, aby w ramach tego przedsięwzięcia zrealizować węzeł trasy ekspresowej z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej Nr 721.

Liczba wyświetleń: 1464

powrót