Aktualności

Metropolie - wyzwania dla polityki regionalnej

2008.09.19 00:00 , aktualizacja: 2012.06.05 08:23

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

Propozycja ustawy metropolitalnej to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy. Ewentualne decyzje w tym zakresie mogą mieć olbrzymie znaczenie dla przyszłości wszystkich samorządów. Podczas konferencji „Metropolie – wyzwania dla polityki regionalnej” zorganizowanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego przedstawiono aspekty polityki metropolitalnej oraz przyjęto stanowisko samorządów w sprawie planowanej reformy.
 

Konferencja odbyła się 18 września br. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele Rządu RP, samorządów wszystkich szczebli z całego kraju, reprezentanci świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Wykłady prelegentów były okazją do zapoznania się z różnymi aspektami polityki metropolitalnej.

Podczas konferencji zgodnie stwierdzono, że o obszarze metropolitalnym nie można mówić w oderwaniu od dotychczasowego porządku prawnego. Wyrażone zostały obawy o to, czy w wyniku utworzenia obszaru metropolitalnego samorząd nie stanie się podmiotem nowej - gorszej kategorii. Istnieją więc obawy, że miasta metropolitalne mogą zdominować inne obszary i mieć w pewnym sensie większy wpływ na kształt ich rozwoju. Ponadto z punktu widzenia finansów ta zmiana może być niekorzystna. Jeśli układ metropolitalny posiadałby własny budżet, wówczas przez konieczność tworzenia nowych struktur, generowałby większe koszty związane z administracją.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że ustawa dotycząca wydzielenia obszaru metropolitalnego nie rozwiąże problemów samymi zapisami prawnymi. Wyraził opinię, że współpraca samorządowców będzie efektywna, gdy będzie wynikała z korzyści zarówno dla dużych, jak i mniejszych ośrodków w obrębie układu metropolitalnego. Sam zapis prawny nie narzuci współpracy, jeśli większe miasta nie będą liczyć się z mniejszymi miejscowościami.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że współtworzenie obszaru metropolitalnego powinno odbywać się w sposób demokratyczny i równoprawny, bez faworyzowania i uprzywilejowania wybranych jednostek samorządowych.

W dyskusji udział wzięli także: dr Przemysław Śleszyński, doradca wicepremiera Grzegorza Schetyny Marek Wójcik, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki oraz współtwórca reformy samorządowej w latach 1989-90 prof. dr hab. Michał Kulesza.

Liczba wyświetleń: 1824

powrót