Aktualności

Sejmik wobec braków specjalistycznej kadry lekarskiej

2008.09.12 00:00 , aktualizacja: 2012.06.05 10:08

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Na pierwszej po letniej przerwie sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 8 września br., radni wystosowali do ministra zdrowia stanowisko w sprawie usprawnienia szkoleń lekarzy, umożliwiających uzyskanie specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny.
 

Największe niedobory lekarzy specjalistów występują w dziedzinie psychiatrii ogólnej, psychiatrii dzieci i młodzieży, anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, onkologii i chemioterapii, rehabilitacji medycznej, otolaryngologii, okulistyki oraz rentgenodiagnostyki i medycyny rodzinnej – czytamy w stanowisku.

Sejmik zgodził się, ponadto, na zaciągnięcie przez województwo zobowiązania finansowego w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy oraz emisji euroobligacji, jak również obligacji komunalnych na pokrycie deficytu w latach 2007-2009. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie emisji obligacji na rynku zagranicznym w 2008 roku.

W dalszej części obrad radni wyrazili zgodę na zmianę zasad używania flagi województwa mazowieckiego, poprzez zniesienie procedur uzyskiwania zgody zarządu województwa, z zastrzeżeniem, że użycie flagi możliwe będzie tylko dla podkreślenia doniosłego charakteru świąt państwowych i wojewódzkich. Zmiana ta umożliwi mieszkańcom województwa - poprzez wywieszanie flagi - wyrażanie swoich więzi z Mazowszem.

Ze względu na odwołanie bądź rezygnację z dotacji celowych przyznanych gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek OSP, ponownie rozdysponowano ponad 424 tys. zł na najbardziej pilne potrzeby sprzętowe.

Radni przegłosowali zmiany w uchwałach dotyczących m.in.: wdrożenia systemu „Parkuj i Jedź” (powstaną trzy dodatkowe parkingi w Józefowie, Michalinie i Grodzisku Mazowieckim) oraz zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z PFRON w 2008 roku (podzielono niewykorzystane środki finansowe).

Liczba wyświetleń: 652

powrót