Aktualności

Nowe rozwiązania w systemie informacji przestrzennej

2008.08.28 00:00 , aktualizacja: 2012.06.05 11:48

Autor: Beata Samsel, Wprowadzenie: Beata Samsel

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa” wdrażanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2006 roku.
 

W dniu 27 sierpnia br. w Warszawie odbyło się seminarium podsumowujące projekt, w którym udział wzięli m.in. Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz, Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski oraz przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych z terenu Mazowsza.

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. W programie uczestniczyły powiaty: miński, płocki, radomski, miasta: Ostrołęka i Mława oraz gminy: Mrozy i Jedlińsk.

Projekt jest próbą pilotażowego wdrożenia rozwiązania realizującego model nowoczesnej administracji w relacji gmina - powiat - województwo. Jego realizacja była odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie dostępu do informacji przestrzennych, ma także na celu wyeliminowanie zjawiska wielokrotnego pozyskiwania tych samych danych przez różne jednostki organizacyjne oraz dostosowanie funkcjonowania administracji publicznej do współczesnych standardów.

Liczba wyświetleń: 549

powrót