Aktualności

XVIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki

2008.08.14 00:00 , aktualizacja: 2012.06.05 14:45

Autor: Agnieszka Mync, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Kontraktu Wojewódzkiego, Wprowadzenie: MRyszkowski

3 sierpnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się XVIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował Członek Zarządu Waldemar Roszkiewicz.

Przedmiotem obrad Komitetu były sprawozdania z realizacji w pierwszy półroczu br. w Województwie Mazowieckim Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008. Po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW Leszka Króla na temat stanu realizacji obydwu programów, Komitet podjął uchwały zatwierdzające sprawozdania.

Realizacja ZPORR zbliża się do zakończenia. Całkowita wartość projektów, na które zostały podpisane umowy od początku wdrażania programu do końca lipca br. wyniosła 2,3 mld zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło ponad 1,2 mld zł. W sumie zakontraktowano środki w wysokości 100,3% łącznej alokacji przewidzianej dla Województwa Mazowieckiego, przy czym w ponad 100% w priorytetach I, III i IV oraz nieco poniżej 100% w priorytecie II. Do pełnego rozliczenia pozostało ok. 205 mln zł (46 projektów).

Natomiast w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w pierwszym półroczu br. kontynuowana była realizacja inwestycji wieloletnich w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym dotyczących szpitali powiatowych w Garwolinie i Grodzisku Mazowieckim w ramach środków z budżetu państwa uznanych za niewygasające z upływem 2007 r. W obydwu przypadkach środki te (11,56 mln zł – Garwolin i 7,5 mln zł – Grodzisk) zostały wykorzystane w 100%, przyczyniając się do znacznego zaawansowania inwestycji. Obecnie z dotacji przewidzianej w Kontrakcie na 2008 r. trwa dalsza rozbudowa szpitala w Garwolinie (14,0 mln zł) oraz kontynuowana jest budowa szpitala wojewódzkiego w Ostrołęce (34,0 mln zł). Ponadto, w ramach Kontraktu dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 1 mln zł otrzymała zniszczona w wyniku pożaru placówka oświatowa dla niewidomych w Laskach.

Dużym przedsięwzięciem, na które także zostały zapisane środki w Kontrakcie jest program „Moje Boisko – Orlik 2012”, zainicjowany przez Ministra Sportu i Turystyki i realizowany przez samorządy gmin i powiatów, przy współfinansowaniu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego. Do realizacji w 2008 r. Zarząd Województwa wybrał 30 projektów, przeznaczając na ten cel z budżetu województwa ok. 10 mln zł.

Członkowie Komitetu Monitorującego zapoznali się ponadto z informacją na temat wdrażania w Województwie Mazowieckim Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBC 2004-2006, którym objęty jest podregion ostrołęcko-siedlecki. Program ten znajduje się w ostatniej fazie realizacji.

Liczba wyświetleń: 743

powrót