Aktualności

Dofinansowanie jednostek OSP

2008.07.18 00:00 , aktualizacja: 2012.06.06 13:38

Autor: Leokadia Dynysiuk, Biuro ds. Bezpieczeństwa; Redakcja Serwisu Internetowego i BiP, Wprowadzenie: Arkadiusz Jedynak

Ponad 15 mln zł trafi do jednostek OSP z całego Mazowsza w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych 2008. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego zakupione zostaną samochody pożarnicze i ratownicze oraz specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy.

Program powstał z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2006 roku. Jego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Mazowsza poprzez dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Od początku funkcjonowania Programu dofinansowanie otrzymało 1140 jednostek OSP na łączną kwotę 26 mln zł. W ramach porozumień podpisanych w 2008 roku wsparcie finansowe otrzyma kolejnych 515. W sumie dzięki środkom z budżetu województwa zostanie dofinansowany zakup 320 samochodów pożarniczych.

Na mocy porozumień podpisanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z przedstawicielami poszczególnych subregionów Województwa Mazowieckiego miasta i gminy będą mogły doposażyć swoje jednostki OSP w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy i ratownictwa drogowego, m.in. pompy, motopompy, zestawy ratownictwa medycznego i drogowego, aparaty oddechowe, piły do betonu i stali, prądownice, hydronetki, a także umundurowanie bojowe, ochronne i specjalistyczne.

W subregionie Ostrołęka zawarto umowy dla 37 miast i gmin na kwotę ponad 1,5 mln zł, co umożliwi dofinansowanie zakupu 13 samochodów pożarniczych, sprzętu specjalistycznego i odzieży ochronnej. Subregion Ciechanów otrzymał środki w wysokości ponad 1,8 mln zł, które wesprą zakup sprzętu dla jednostek w 35 miastach i gminach. W subregionie Siedlce kwota blisko 1,7 mln zł została podzielona między 66 jednostkami OSP. W subregionie Warszawa podpisano umowy dla 110 miast i gmin na łączną kwotę blisko 5,8 mln zł. W ramach otrzymanych dotacji aż 43 jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu do ratownictwa medycznego i drogowego oraz odzieży ochronnej.

Liczba wyświetleń: 1899

powrót