Aktualności

Porozumienia z PSP podpisane

2008.07.17 00:00 , aktualizacja: 2012.06.06 14:12

Autor: Tomasz Lewandowski, Biuro ds. Bezpieczeństwa, Wprowadzenie: MRyszkowski

3 mln zł Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy na dofinansowanie Państwowych Straży Pożarnych z terenu Województwa Mazowieckiego. Na mocy porozumień podpisanych 14 lipca br. w Kazuniu dofinansowany zostanie zakup m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, podnośników hydraulicznych SHD-25 oraz ciągników siodłowych.

Samochody oraz sprzęt transportowy zostaną zakupione jeszcze w tym roku, wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz powiaty i miasta na prawach powiatu. Łączna wartość sprzętu wyniesie 15,7 mln zł.

Porozumienia podpisali: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Waldemar Kuliński, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Ryszard Psujek oraz starostowie, prezydenci, skarbnicy powiatów i miast na prawach powiatu.

Liczba wyświetleń: 920

powrót