Uchwały zarządu

Nr 593/33/11 z dn. 01-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/2/2009 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 592/33/11 z dn. 01-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/1/2008 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

więcej

Nr 591/33/11 z dn. 01-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia likwidatora Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie.

więcej
Uchwały zarządu