Uchwały sejmiku

2013.09.11

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Laura Kaczyńska

Uchwała 153/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, na zawarcie aneksu do umowy cywilnoprawnej zawartej dnia 10 lutego 2012 r. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, o udostępnienie oddziałów klinicznych na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnychPliki do pobrania

Rozmiar 37 kB , Liczba pobrań: 199, Dokument programu Microsoft Word
powrót