Uchwały sejmiku

2012.11.27

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Laura Kaczyńska

Uchwała 234/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”Pliki do pobrania

Rozmiar 40 kB , Liczba pobrań: 172, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 278 kB , Liczba pobrań: 216, Dokument programu Microsoft Word
powrót