Uchwały sejmiku

2011.11.24

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Laura Kaczyńska

Uchwała 177/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”Pliki do pobrania

Rozmiar 39 kB , Liczba pobrań: 238, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 293 kB , Liczba pobrań: 268, Dokument programu Microsoft Word
powrót