Uchwały sejmiku

2011.10.26

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Laura Kaczyńska

Uchwała 160/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiPliki do pobrania

Rozmiar 46 kB , Liczba pobrań: 347, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 79 kB , Liczba pobrań: 360, Dokument programu Microsoft Word
powrót