Uchwały sejmiku

Nr 249/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w województwie mazowieckim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych tych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 r. 

więcej

Nr 248/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą dróg jest Zarząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 246/19 z dn. 17-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 247/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie ogłoszenia roku 2020 na Mazowszu „Rokiem 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

więcej

Nr 246/49 z dn. 17-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 245/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr 91/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 244/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

więcej

Nr 243/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie skargi na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

więcej

Nr 242/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 241/19 z dn. 17-12-2019

w sprawie skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej
Uchwały sejmiku