Uchwały sejmiku

Nr 163/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 – Alei Jana Pawła II, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Wołomińskiej położonego na terenie miasta i gminy Radzymin oraz odcinka drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 8) – ul. Słowackiego od skrzyżowania ul. Wołomińskiej i Alei Jana Pawła II do nowego przebiegu drogi krajowej nr S8 położonego na terenie miasta i gminy Radzymin

więcej

Nr 162/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie pozbawienia i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy

więcej

Nr 161/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie skargi na Zarząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 160/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie skargi na Centrum Konferencyjne Mazowsze

więcej

Nr 159/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie skargi na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 158/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 157/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 156/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie skargi na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

więcej

Nr 155/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 154/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej
Uchwały sejmiku