Uchwały sejmiku

Nr 143/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wojciechów na realizację zadania własnego Gminy pod nazwą  „Przebudowa drogi gminnej 106924L (Kol. Palikije II – Palikije – Kol. Palikije I) na działce nr 719 w miejscowości Palikije Pierwsze gm. Wojciechów na długości 730 m od km rob. 0+000 do km rob. 730

więcej

Nr 142/19 z dn. 10-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019

więcej

Nr 141/19 z dn. 10-09-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”

więcej

Nr 140/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gołotczyźnie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Gołotczyźnie

więcej

Nr 139/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołotczyźnie wchodzącym w skład Zespołu Placówek w Gołotczyźnie

więcej

Nr 138/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 20 – Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu

więcej

Nr 137/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 16 – Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu

więcej

Nr 136/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni

więcej

Nr 135/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

więcej

Nr 134/19 z dn. 10-09-2019

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu

więcej
Uchwały sejmiku