Uchwały sejmiku

Nr 119/19 z dn. 09-07-2019

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

więcej

Nr 118/19 z dn. 09-07-2019

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców  MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 117/19 z dn. 09-07-2019

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2018 rok”

więcej

Nr 116/19 z dn. 09-07-2019

w sprawie skargi na Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

więcej

Nr 115/19 z dn. 09-07-2019

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 114/19 z dn. 09-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu

więcej

Nr 113/19 z dn. 09-07-2019

w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

więcej

Nr 112/19 z dn. 09-07-2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”

więcej

Nr 111/19 z dn. 09-07-2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019

więcej

Nr 110/19 z dn. 09-07-2019

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

więcej
Uchwały sejmiku