Uchwały sejmiku

Nr 84/19 z dn. 18-06-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 83/19 z dn. 18-06-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038

więcej
Uchwały sejmiku