Uchwały sejmiku

Nr 104/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 103/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 102/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

więcej

Nr 101/19 z dn. 18-06-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz nadania statutu Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

więcej

Nr 100/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie skargi na Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 99/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie skargi na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 98/19 z dn. 18-06-2019

w sprawie skargi na Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

więcej

Nr 97/19 z dn. 18-06-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 96/19 z dn. 18-06-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 95/19 z dn. 18-06-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim

więcej
Uchwały sejmiku