Uchwały sejmiku

Nr 62/19 z dn. 21-05-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 61/19 z dn. 21-05-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038

więcej
Uchwały sejmiku