Uchwały sejmiku

Nr 48/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu

więcej

Nr 47/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie skargi na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

więcej

Nr 46/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie petycji dotyczącej ustalenia warunków bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Województwa Mazowieckiego w prawo własności tych gruntów

więcej

Nr 45/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym

więcej

Nr 44/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie skargi na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 43/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie skargi dotyczącej wstrzymania odbioru odpadów zmieszanych w gminie Nasielsk

więcej

Nr 42/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie skargi na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 41/19 z dn. 19-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”

więcej

Nr 40/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

więcej

Nr 39/19 z dn. 19-03-2019

w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

więcej
Uchwały sejmiku