Uchwały sejmiku

Nr 26/19 z dn. 19-02-2019

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie mazowieckim

więcej

Nr 25/19 z dn. 19-02-2019

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Józefowi Ryszardowi Witczakowi – Prezesowi Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Radomiu

więcej

Nr 24/19 z dn. 19-02-2019

w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. nr WNP-I.4131.229.2018.MPZ

więcej

Nr 23/19 z dn. 19-02-2019

w sprawie ogłoszenia roku 2019 rokiem upamiętnienia 75-tej rocznicy Powstania Warszawskiego

więcej

Nr 22/19 z dn. 19-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”

więcej

Nr 21/19 z dn. 19-02-2019

w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu

więcej

Nr 20/19 z dn. 19-02-2019

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

więcej

Nr 19/19 z dn. 19-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 18/19 z dn. 19-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019-2038

więcej
Uchwały sejmiku