Uchwały sejmiku

Nr 22/14 z dn. 15-12-2014

w sprawie likwidacji aglomeracji Świercze

więcej

Nr 21/14 z dn. 15-12-2014

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Węgrów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Węgrów

więcej

Nr 20/14 z dn. 15-12-2014

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów

więcej

Nr 19/14 z dn. 15-12-2014

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sońsk

więcej

Nr 18/14 z dn. 15-12-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica

więcej

Nr 17/14 z dn. 15-12-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mława oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mława

więcej

Nr 16/14 z dn. 15-12-2014

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łochów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łochów

więcej

Nr 15/14 z dn. 15-12-2014

w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim

więcej

Nr 14/14 z dn. 15-12-2014

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Miastem Radom oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie prawa służebności przechodu i przejazdu

więcej

Nr 13/14 z dn. 15-12-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały sejmiku