Uchwały sejmiku

Nr 228/14 z dn. 03-11-2014

w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

więcej

Nr 227/14 z dn. 03-11-2014

w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

więcej

Nr 226/14 z dn. 03-11-2014

w sprawie ogłoszenia roku 2015 „Rokiem Władysława Reymonta na Mazowszu oraz Rokiem ks. Jana Twardowskiego na Mazowszu”

więcej

Nr 225/14 z dn. 03-11-2014

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Wyszków

więcej

Nr 224/14 z dn. 03-11-2014

w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku

więcej

Nr 223/14 z dn. 03-11-2014

w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku

więcej

Nr 222/14 z dn. 03-11-2014

w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Wójta Gminy Jastrząb do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

więcej

Nr 221/14 z dn. 03-11-2014

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Młodzieszyn

więcej

Nr 220/14 z dn. 03-11-2014

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieciechów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sieciechów

więcej

Nr 219/14 z dn. 03-11-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku

więcej
Uchwały sejmiku