Uchwały sejmiku

Nr 209/14 z dn. 06-10-2014

 w sprawie zmian w składzie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

więcej

Nr 208/14 z dn. 06-10-2014

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie

więcej

Nr 207/14 z dn. 06-10-2014

w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego zmian legislacyjnych w sprawie finansowania Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku

więcej

Nr 206/14 z dn. 06-10-2014

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Regionalne w Siedlcach”

więcej

Nr 205/14 z dn. 06-10-2014

w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023

więcej

Nr 204/14 z dn. 06-10-2014

upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Szantung (Chińska Republika Ludowa

więcej

Nr 203/14 z dn. 06-10-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej

Nr 202/14 z dn. 06-10-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

więcej

Nr 201/14 z dn. 06-10-2014

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wpisania do nowego Planu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła „Lesznowola” do węzła „Lotnisko”

więcej

Nr 200/14 z dn. 06-10-2014

wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały sejmiku