Uchwały sejmiku

Nr 186/14 z dn. 07-07-2014

w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego  dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki  zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2015 r.

więcej

Nr 185/14 z dn. 07-07-2014

w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności z KonstytucjąRzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

więcej

Nr 184/14 z dn. 07-07-2014

w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuacjęspołeczną i demograficznąWojewództwa Mazowieckiego za 2013 r.”

więcej

Nr 183/14 z dn. 07-07-2014

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektów programów ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów linii kolejowych i dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy, średni poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku

więcej

Nr 182/14 z dn. 07-07-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

więcej

Nr 181/14 z dn. 07-07-2014

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Błonie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Błonie

więcej

Nr 180/14 z dn. 07-07-2014

w sprawiePlanu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 179/14 z dn. 07-07-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 178/14 z dn. 07-07-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej

Nr 177/14 z dn. 07-07-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039

więcej
Uchwały sejmiku