Uchwały sejmiku

Nr 166/14 z dn. 16-06-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej

Nr 165/14 z dn. 16-06-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039

więcej

Nr 164/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

więcej

Nr 163/14 z dn. 16-06-2014

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego  za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2013 rok

więcej
Uchwały sejmiku