Uchwały sejmiku

Nr 162/14 z dn. 19-05-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Gminą Nasielsk

więcej

Nr 161/14 z dn. 19-05-2014

w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 160/14 z dn. 19-05-2014

dotycząca Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia przystanku kolejowego w Ciechanowie i w Mławie dla pociągów PKP Intercity SA relacji Warszawa-Gdynia Główna

więcej

Nr 159/14 z dn. 19-05-2014

zmieniająca uchwałęw sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018‑2023

więcej

Nr 158/14 z dn. 19-05-2014

w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki” oraz nowego brzmienia jej statutu

więcej

Nr 157/14 z dn. 19-05-2014

w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr 26/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

więcej

Nr 156/14 z dn. 19-05-2014

w sprawie apelu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie działań nadzorczych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wobec aktów prawnych organów Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 155/14 z dn. 19-05-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 154/14 z dn. 19-05-2014

w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Mazowieckie do spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o. o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

więcej

Nr 153/14 z dn. 19-05-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej
Uchwały sejmiku