Uchwały sejmiku

Nr 152/14 z dn. 19-05-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039

więcej

Nr 151/14 z dn. 19-05-2014

w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 150/14 z dn. 19-05-2014

w sprawie wyboru Wicemarszałka

więcej

Nr 149/14 z dn. 19-05-2014

w sprawie przyjęcia rezygnacji Krzysztofa Strzałkowskiego z funkcji Wicemarszałka

więcej
Uchwały sejmiku