Uchwały sejmiku

Nr 148/14 z dn. 28-04-2014

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Serock

więcej

Nr 147/14 z dn. 28-04-2014

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy

więcej

Nr 146/14 z dn. 28-04-2014

w sprawie wyboru przedstawicieli Samorządu  Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

 

więcej

Nr 145/14 z dn. 28-04-2014

w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

więcej

Nr 144/14 z dn. 28-04-2014

w sprawie przekazania skargi ŁW, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku z  funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 143/14 z dn. 28-04-2014

w sprawie przekazania skargi RB, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku zfunkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 142/14 z dn. 28-04-2014

w sprawie przekazania skargi JR, dotyczącej podjęcia uchwały Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, w związku zfunkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Warszawie przy ulicy Kampinoskiej 1 oraz firmę BYŚ Wojciech Byśkiniewicz przy ulicy Wólczyńskiej 249 w Warszawie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 141/14 z dn. 28-04-2014

w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w wysokości 246.527.895 zł

więcej

Nr 140/14 z dn. 28-04-2014

w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w wysokości 153.472.105 zł

więcej

Nr 139/14 z dn. 28-04-2014

w sprawie przyjęcia „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”

więcej
Uchwały sejmiku