Uchwały sejmiku

Nr 138/14 z dn. 28-04-2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej

Nr 137/14 z dn. 28-04-2014

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

więcej
Uchwały sejmiku