Uchwały sejmiku

Nr 9/14 z dn. 20-01-2014

 

wyznaczenia aglomeracji Łomianki

więcej

Nr 8/14 z dn. 20-01-2014

zmiany w składzie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

więcej

Nr 7/14 z dn. 20-01-2014

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

więcej

Nr 6/14 z dn. 20-01-2014

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku

więcej

Nr 5/14 z dn. 20-01-2014

 

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sobolew oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sobolew

więcej

Nr 4/14 z dn. 20-01-2014

 

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Miedzna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Miedzna

więcej

Nr 3/14 z dn. 20-01-2014

przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia IV Pakietu Kolejowego

więcej

Nr 2/14 z dn. 20-01-2014

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej

Nr 1/14 z dn. 20-01-2014

 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039

więcej
Uchwały sejmiku