Uchwały sejmiku

Nr 199/13 z dn. 16-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Gminą Miastem Radom

więcej

Nr 198/13 z dn. 16-12-2013

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 197/13 z dn. 16-12-2013

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej

Nr 196/13 z dn. 16-12-2013

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039

więcej

Nr 195/13 z dn. 16-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej

Nr 194/13 z dn. 16-12-2013

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2039

więcej

Nr 193/13 z dn. 16-12-2013

w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 listopada 2013 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr 169/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2036

więcej
Uchwały sejmiku