Uchwały sejmiku

Nr 182/13 z dn. 25-11-2013

w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

więcej

Nr 181/13 z dn. 25-11-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej

Nr 180/13 z dn. 25-11-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2039

więcej

Nr 179/13 z dn. 25-11-2013

w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa

więcej
Uchwały sejmiku