Uchwały sejmiku

Nr 178/13 z dn. 28-10-2013

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 177/13 z dn. 28-10-2013

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji drogi ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Mława i jej powiązań z drogami wojewódzkimi

więcej

Nr 176/13 z dn. 28-10-2013

uchylająca uchwałę w sprawie „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”

więcej

Nr 175/13 z dn. 28-10-2013

w sprawie udzielenia Miastu Przasnysz pomocy finansowej w 2013 roku w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn.: „Przasnyskie obchody 100 rocznicy I wojny światowej”, realizowanego przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu

więcej

Nr 174/13 z dn. 28-10-2013

w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu

więcej

Nr 173/13 z dn. 28-10-2013

w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego podjęcia działań mających na celu wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na Mazowszu

więcej

Nr 172/13 z dn. 28-10-2013

w sprawie upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego  rewidenta  do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za 2013 rok

więcej

Nr 171/13 z dn. 28-10-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 170/13 z dn. 28-10-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej

Nr 169/13 z dn. 28-10-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2036

więcej
Uchwały sejmiku