Uchwały sejmiku

Nr 147/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, w części dotyczącejobwodów łowieckich województwa lubelskiego znajdujących się równocześnie na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 146/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”

więcej

Nr 145/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

więcej

Nr 144/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 1475/13 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 143/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 142/13 z dn. 09-09-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej

Nr 141/13 z dn. 09-09-2013

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2036

więcej
Uchwały sejmiku