Uchwały sejmiku

Nr 75/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie przekazania do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiskaw Warszawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

więcej

Nr 74/13 z dn. 20-05-2013

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opinogóra Górna

więcej

Nr 73/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Sojuszu Miast i Regionów na rzecz integracji Romów

więcej

Nr 72/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”

więcej

Nr 71/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Teatr Polski w Warszawie” oraz zmiany jej statutu

więcej

Nr 70/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 69/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej

Nr 68/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2035

więcej
Uchwały sejmiku