Uchwały sejmiku

Nr 85/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 84/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie 

więcej

Nr 83/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

więcej

Nr 82/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 81/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ząbkach

więcej

Nr 80/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 79/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku

więcej

Nr 78/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

więcej

Nr 77/13 z dn. 20-05-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

więcej

Nr 76/13 z dn. 20-05-2013

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

więcej
Uchwały sejmiku