Uchwały sejmiku

Nr 67/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie

więcej

Nr 66/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie skargi pani Ireny Komorowskiej – Przewodniczącej Komisji Zakładowej Nr 478 W.Z.Z. „Sierpień 80” w Centrum „ATTiS” w Warszawie

więcej

Nr 65/13 z dn. 22-04-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 64/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych)
 

więcej

Nr 63/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin

więcej

Nr 62/13 z dn. 22-04-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock

więcej

Nr 61/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki

więcej

Nr 60/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie nowego brzmienia statutu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

więcej

Nr 59/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie nowego brzmienia statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

więcej

Nr 58/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie”

więcej
Uchwały sejmiku