Uchwały sejmiku

Nr 16/13 z dn. 18-02-2013

nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Niepodległości  w Warszawie”

więcej

Nr 15/13 z dn. 18-02-2013

nowego brzmienia  statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”

więcej

Nr 14/13 z dn. 18-02-2013

wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2012 rok

więcej

Nr 13/13 z dn. 18-02-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej

Nr 12/13 z dn. 18-02-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2034

więcej
Uchwały sejmiku