Uchwały sejmiku

Nr 259/12 z dn. 31-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034

więcej

Nr 258/12 z dn. 31-12-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

więcej
Uchwały sejmiku