Uchwały sejmiku

Nr 229/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

więcej

Nr 228/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

więcej

Nr 227/12 z dn. 22-10-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 226/12 z dn. 22-10-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 225/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie przekazania Miastu Zielonka w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 625 – ul. Kolejowej w mieście Zielonka

więcej

Nr 224/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie przekazania Miastu Mława w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinkach od km 0+170 do km 1+100, od km 2+819 do km 4+689 oraz od km 7+396 do km 8+600

więcej

Nr 223/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie przekazania Miastu Mława w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinkach od km 0+170 do km 1+100, od km 2+819 do km 4+689 oraz od km 7+396 do km 8+600

więcej

Nr 222/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie przekazania Gminie Gostynin w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni dróg wojewódzkich znajdujących się w obszarze działania Rejonu Drogowego Gostynin – Płock

więcej

Nr 221/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie przekazania Gminie Szydłowo w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego powstałego z frezowania nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinkach od km 0+170 do km 1+100, od km 1+230 do km 4+800 oraz od km 7+396 do km 8+600

więcej

Nr 220/12 z dn. 22-10-2012

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego podjęcia konkretnych działań mających na celu przyspieszenie realizacji drogi ekspresowej S-7 na terenie województwa mazowieckiego i całej trasie jej przebiegu w Polsce

więcej
Uchwały sejmiku