Uchwały sejmiku

Nr 209/12 z dn. 22-10-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

więcej

Nr 208/12 z dn. 22-10-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034

więcej
Uchwały sejmiku